Telefonliste for bestyrelsen:

Carl Balle Petersen 28908920 – Gert Dahl Pedersen 60492499 – Grethe Lykke Jørgensen  26178181 - Maher Amer 31887813

 

 

Indkaldt er: Gert Dahl Pedersen (GD), Grethe Lykke Jørgensen (GL), Carl Balle Petersen (CP), Maher Amer

Gæster: Birgitte Yde - Bente Hefgaard

Forhåndsafbud fra: 

Mødested: Aktivitetshuset, Skanderborgvej 44, Ry

Ansvarlig for mødeforplejning/mødeleder: Gert

 

 

 

Foreløbig dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag den 29. januar 2019

kl. 16.00 i Aktivitetshuset

 

 

 

 

1.    Godkendelse af dagsorden

2.    Nye frivillige

3.    Kvindecafeen: Barselsmødres kontakt og sprogundervisning

4.    Få eller ingen fremmødte til tirsdage med studie-og lektiehjælp - sidste tilbud 5/2 . Får vi brug for spørgerunde om evt. telf. tilkaldeordning? Kan DFH hjælpe med andre forslag?

5.    Forberedelse af årsmødet

6.    Forsikring af frivillige

7.    Sommerlejr - prik på skulderen om evt. ansøgning - se vedlagt mail fra kommunen

8.    Planlægning af aften med fælles spisning og om det forestående folketingsvalg

9.    Revision af Frivilliggruppens hjemmeside

10.  Frivilliggruppens kontaktlister

11.  Eventuelt

12.  Næste møde