Telefonliste for bestyrelsen:

Carl Balle Petersen 28908920 – Gert Dahl Pedersen 44113411

Grethe Lykke Jørgensen  26178181 - Maher Amer 31887813

 

 

 

Corona
På grund af smitterisikoen har bestyrelsen besluttet at aflyse års- og temamødet den 28. marts.

Vi håber på snart derefter at kunne genindkalde til et nyt årsmøde.

Indtil da, pas godt på hinanden.

 

Bestyrelsen