1. Aktivitetskalender

 

2. Bliv frivillig - Lektiehjælp

 

3. Computer udlån

 

4. Bestyrelsensmøder/dagsorden

 

5. Kursus for frivillige

 

6. Billedgalleri

 

7. Hjælp og rådgivning


Flygtninge Frivilliggruppen i Ry

Kontaktperson:
Gert Dahl Pedersen

Skæphøj 34, 8680 Ry
Tlf: 4411 3411
E-mail: frivilliggruppen@gmail.comhttps://flygtning.dk/media/3764164/dfh_logo_jpg.jpg

Tast på logoet,
hvis du vil vide mere om
Dansk Flygtningehjælp


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Har du problemer med din cykel?

 

Så kig ind til Gert’s cykelværksted på Ellemosen 13

der er åbent hver onsdag kl. 18-21

Vil du med ud at fiske?Ring til Gert (4411 3411) for at aftale nærmere.

 

  


Lektiehjælp for børn og voksne

Flygtninge Frivilliggruppen i Ry området søger hjælp

Kunne du tænke dig at gøre en forskel ?

image004


Frivilliggruppen i Ry området (Ry - Låsby - Gammel Ry) hører under Dansk Flygtningehjælp og har eksisteret siden 2001. Vi er p.t. 80 danskere der bruger noget tid på at hjælpe flygtninge med det danske sprog, kulturforståelse og diverse praktiske ting for at hjælpe med en god integration. Arbejdet er frivilligt og ulønnet og man bestemmer selv, hvor meget tid man vil bruge. Til gengæld for din indsats får du lejlighed til at møde mennesker fra andre kulturer og mulighed for hyggeligt samvær med andre frivillige.

Vi er allerede en del frivillige, som hjælper flygtninge med at blive integrerede i Ry området, men vi har brug for endnu flere. Vi mangler hjælp til nedenstående opgaver:

Dansk lektiehjælp til børn
Da der er startet en del nye flygtningebørn på Mølleskolen, søger vi flere lektiehjælpere. Det drejer sig typisk om et par timer om ugen, hvor barnet og lektiehjælperen er sammen og arbejder med lektier.
Det er især faget dansk vi hjælper med. Mange har svært ved at læse, skrive og ikke mindst at forstå det danske sprog. Her kan lektiehjælperen være til meget stor hjælp ved grundigt at forklare hvad der menes med forskellige ord og vendinger.

Matematik- og sprogstøtte til børn og voksne flygtninge
Hjælp vore flygtninge med matematik- og sprogtræning og hjælp med at forstå det danske samfund og den danske kultur

Lovkrav om børneattester til alt frivilligt arbejde
Lovgivningen kræver i dag, er der skal indhentes børneattester hos myndighederne hvert år. Det betyder, at alle frivillige giver Dansk Flygtninge Hjælp tilladelse til hvert år at indhente børneattest. Denne del af arbejdet foregår fra hovedkontoret i København under strenge krav til tavshedspligt.

 

Nye frivillige
Interesserede skal henvende sig til
E-mail: frivilliggruppen@gmail.com

 

Aftalen mellem den frivillige og frivilliggruppen/Frivillignet
Du kan se en kopi af aftalen her. Hvis du kigger her kan du se de forventninger Dansk Flygtningehjælp har til frivillige.

Frivilliggrupens vedtægter kan du se her
Service meddelelser:

Ejendomsservice på kommunens flygtninge ejendomme

 

Henvendelse til: Leif Eriksen ( afd. Leder Peter Sahl ) mellem kl. 07.00 og 10.00
på tlf. 5155 7749Computer udlån til flygtninge


image006


Flygtninge kan låne bærbare computere til brug for undervisning efter nærmere fastsatte regler.
Længevarende udlån til uddannelse kun til unge under 18 år
Reparation og vedligeholdelse er for lånernes egen regning.

Henvendelse om udlån og hjemtagning til:

Karl-Erik Jørgensen, Fjeldstedsvej 18, 8680 Ry - Tlf. 8689 1833 - E-mail: karl@privat.dk


Koordinationsgruppens møder og mødedagsorden.

image011

I Bestyrelsen sidder:

Carl Balle Petersen
- Gert Dahl Pedersen - Grethe Lykke Jørgensen
 Helen Grubbe - Maher Amer

Gruppen holder sine møder i klublokalerne, Skanderborgvej 44, 8680 Ry

Se tidspunktet for næste møde i den åbne dagsorden til næste bestyrelsensmøde her

Hjælp og rådgivning for frivillige og flygtninge:

Information og rådgivning fra Dansk Flygtningehjælp

 Her kan du få informationer og hjælp om lovgivning, rettigheder, forpligtigelser m.v. fra Dansk Flygtningehjæps hjemmeside. Tast her for online information.

Der er frivilligrådgivning i flere byer. Den nærmeste rådgivning er:

·  Frivilligrådgivningen Paludan Müllersvej 82, lokale P49 i Aarhus - åben alle mandage kl. 17 -19
Telefon 21 66 99 82: telefontid mandage-fredag: 15-18
E-mail:
dfh.aarhus@gmail.com

·  Der er åben rådgivning for flygtninge/indvandrere hver torsdag kl. 15.00 - 17.00 på Jobcenteret.
Bakkedraget 1, 8362 Hørning
Her kan du møde en medarbejder fra Jobcentrets integrationsgruppe og f.eks. få hjælp til gennemgang af post eller svar på generelle spørgsmål. 
Der er ikke tolk til stede.


Du kan altid henvende dig til en fra Koordinationsgruppen om assistance.Information om TRAUMER og TORTUROFRECa. 25 % af flygtningene i Danmark lider af svære traumer. Har nogen af dem du hjælper traumer,
kan Du få informationer om emnet på hjemmesiden fra Center for Traume og Toturoverlevere ( CETT )
www.traume.dk ( tast online her )

Du kan også henvende dig til en fra Koordinationsgruppen om assistance.

Fuldmagt for bisiddere m.v.Skal du være bisidder eller hjælpe en flygtning på anden vis, så er det en god hjælp for alle, hvis du først får en fuldmagt fra flygtningen.

Henvend dig venligst til frivilliggruppen for at få et forslag til en fuldmagt.Kursustilbud for frivillige:

KURSUS TILBUDDansk Flygtningehjælp arrangerer en del kurser forskellige steder i Danmark. Kurserne er gratis. Du kan se hvad der tilbydes og tilmelde dig direkte her:

Du kan tilmelde dig online ved at taste her !
Billeder fra integrationsaktiviteter:

image014

Tast her og se forskellige foto fra aktiviteter og sammenkomster.
 

Send en e-mail, hvis du vil vide mere !

Siden er sidst opdateret den den 27. november 2014