1. Aktivitetskalender

 

2. Bliv frivillig - Lektiehjælp

 

3. Computer udlån

 

4. Bestyrelsensmøder/dagsorden

 

5. Kursus for frivillige

 

6. Billedgalleri

 

7. Hjælp og rådgivning


Flygtninge Frivilliggruppen i Ry

Kontaktperson:
Carl Balle Petersen

Gartnervænget 6, 8680 Ry
Tlf: 2890 8920
E-mail: frivilliggruppen@gmail.comimage001

Tast på logoet,
hvis du vil vide mere om
Dansk Flygtningehjælp


 

 

 

 

 


 

 

 

Socialt Frivilliges Dag

 

Mandag den 6. november 2017 kl. 16.30 – ca. 21.00

 

 I Kulturhuset Skanderborg

 

For frivillige inden for det sociale område

- samt politikere & kommunalt ansatte med interesse for området

 

Program 2017 - Tilmelding KUN til frivilliggruppen i Ry

 

Kl. 16.30 – 17.00

En kop ”Stående” kaffe/the m. kage og frugt

Kl. 17.00 – 17.10

Velkomst v/formand for Socialudvalget Christina Bottke

Kl. 17.10 – 17.15

Praktisk om dagen v/frivilligkoordinator Jette Engelbrecht

Kl. 17.15 – 17.20

Sang

Kl. 17.20 – 17.40

Tak til alle aktive borgere fra kommunaldirektør Lisbeth Binderup

Kl. 17.40 – 18.10

Året der gik i Frivillige Sociale Arbejde - Skanderborg Kommune

v/Frivilligkoordinator Jette Engelbrecht

Kl. 18.10 – 18.50

Oplæg fra tre vinkler inden for integration:

- Udviklingskonsulent på integrationsområdet: Bitten Holmer Flansmose

- Frivillige på integrationsområdet: Tinna Halliday & Bjarne H. Jeppesen

- Girmawit Habtegergish Gebrehans, der har fået hjælp fra frivillige

Kl. 18.50 – 19.35

Lækker aftensmad fra Kafé K – overalt i Kulturhuset

Kl. 19.35 – 20.40

”Kan man af begejstring?” v/Anette Christensen, TrivselsGuide

 ”Jeg bliver ikke stresset – jeg elsker jo det, jeg laver…..”

Har du hørt dig selv sige sådan, er du hermed inviteret til en kærlig øjenåbner.

Ildsjæle er ofte hverdagshelte, der hver dag knokler løs – somme tider også for meget. Måske uden at vide det? Uden at høre, hvordan både krop og psyke larmer i det stille – for at fortælle den sande historie om overbelastning, stress eller udbrændthed.

Kl. 20.40 – 20.55

Spørgeskema og lodtrækning

Kl. 20.55

Sang og tak for i dag

Kl. 21.00

For de, der har lyst – kaffe og the i Kulturhusets Nedre Foyer

 

 

INVITATION TIL KVINDE CAFE

FOR KVINDER I RY OG GL. RYE EFTERÅRET 2017

 

ALLE KVINDER OG STORE PIGER ER VELKOMNE, BÅDE I SOM KENDER DET I FORVEJEN OG ANDRE SOM IKKE HAR VÆRET MED FØR. DER VIL HVER GANG VÆRE KAFFE/THE OG FRUGT/SMÅKAGE.
 

HER I EFTERÅRET MØDES VI SØNDAG EFTERMIDDAG TO GANGE OM MÅNEDEN FRA KL. 13-16, PÅ FØLGENDE DATOER:

D. 10 SEPTEMBER. VI HYGGER OS OG SNAKKER OM HVORDAN SOMMEREN ER GÅET OG HVAD VI

SKAL OPLEVE SAMMEN I EFTERÅRET. VI DRIKKER KAFFE/THE OG SPISER KAGE

D. 24 SEPTEMBER. VI BESØGER RY SKOVHAVE SOM ER EN SPISELIG PARK.

D. 8 OKTOBER. VI BESØGER EN BY I DANMARK, DENNE GANG SILKEBORG. VI TAGER TOGET ELLER KØRER I BIL. NÆRMERE PROGRAM FØLGER.

D. 22. OKTOBER. VI SER EN FAMILIEFILM (MED DANSK TALE) BØRN I SKOLEALDEREN ER VELKOMMEN.
 

D. 12 NOVEMBER. DANSK OPLÆSNING AF EN GOD BOG.

D. 26 NOVEMBER. VI SKAL BESØGE KVINDECAFEEN I GL. RYE, HVORDAN VI KOMMER DERTIL AFTALER VI SENERE.

D. 10 DECEMBER. JULEBAG I AKTIVITETSHUSET.

HVIS IKKE ANDET ER AFTALT FOREGÅR AKTIVITETERNE I AKTIVITETSHUSET, SKANDERBORGVEJ 44, 8680 RY

Flygtninge Frivilliggruppen i Ry - Vi glæder os til at se jer

RING EVT. TIL:

BENTE HEFSGAARD TLF. 61712630

HELEN GRUBBE TLF. 40611555

ALICE KØPPEN TLF. 21447768

ALICE P. SØRENSEN TLF. 61686014

FIDAN TLF. 71493912

 

 

 

Koordineringsopgaver

 

Mandagscafé

Merry Omer

21439773

merryomer@hotmail.com

Kvinde Café

Alice Køppen, Bente Hefsgaard

86892630

86577880

alice.koppen@gmail.com

bente@olleruphus.dk

Cykelværksted

Gert Dahl Pedersen

60492499

cirkuspedersen@mail.dk

Lektielæsere for børn /Mølleskolen   

Hanne Ellemann Nielsen

42265611

ellemann@gefibermail.dk

Koordinering af kontaktpersoner / familier i Ry

Trine Kusk Frandsen

21822225

trine.kusk.frandsen@gmail.com

Koordinering af kontaktpersoner / familier i Gl. Rye

Helen Grubbe

40611555

helen­_grubbe@hotmail.com

Familiesammenføringsansøgninger

Jane Mousavi Syvertsen

86117337

mousavi.jane@gmail.com

Kasserer

Ejgil Melgard

 

ejgilmelgard@gmail.com

Modtagelse af nye permanente flygtninge i Ry

Gert Dahl Pedersen

60492499

cirkuspedersen@mail.dk

Modtagelse af nye permanente flygtninge i Gl. Rye

Helen Grubbe

40611555

helen­_grubbe@hotmail.com

Modtagelse og kontakt på Tippethøj

Carl Balle Petersen

28908920

Carl.balle.petersen@gmail.com

Modtagelse og kontakt på Søkilde

Carl Balle Petersen

28908920

Carl.balle.petersen@gmail.com

Modtagelse og kontakt på Skanderborgvej/Agnetevej

Jette Melchiorsen

61726852

jettemelchiorsen@gmail.com

Modtagelse af nye frivillige

Jette Melchiorsen

61726852

jettemelchiorsen@gmail.com

Kontakt til Defunk – unge flygtninge

Najiba Akbari

51140702

najiba@live.dk

Koordinering af tilbud

 fra sportsklubber

Carl Balle Petersen

Trine Kusk

28908920

 

21822225

Carl.balle.petersen@gmail.com

 

trine.kusk.frandsen@gmail.com

Koordinering af udflugter, aktiviteter

Trine Kusk Frandsen

21822225

trine.kusk.frandsen@gmail.com

Facebook side og gruppe

Najiba Akbari

51140702

najiba@live.dk

Hjemmesiden

Francesca De Mojà       

51413968

freh@gefiber.dk

Pavillionen v. cykelværkstedet

Grethe Lykke                 

26178181

skovsrodparadis@gmail.com


 

 

 

Grethe har åben i

Pavillionen v. cykelværkstedet på Ellemosen 13

 

hver onsdag kl. 18-21

 

Her kan du få brugt tøj, køkken redskaber og porcelæn

 

 

Har du problemer med din cykel?

 

Så kig ind til Gert’s cykelværksted på Ellemosen 13

der er åbent hver onsdag kl. 18-21

Vil du med ud at fiske?Ring til Gert (60492499) for at aftale nærmere.

 

 

Mandagscafe for alle

image009

Hver mandag mellem kl. 19.00 og 21.00

Hygge i mødecafeen med kaffe/the etc.

Man mødes i Frivilliggruppens lokale, Skanderborgvej 44, Ry

  


Lektiehjælp for børn og voksne

Flygtninge Frivilliggruppen i Ry området søger hjælp

Kunne du tænke dig at gøre en forskel ?

image004


Frivilliggruppen i Ry området (Ry - Låsby - Gammel Ry) hører under Dansk Flygtningehjælp og har eksisteret siden 2001. Vi er p.t. 80 danskere der bruger noget tid på at hjælpe flygtninge med det danske sprog, kulturforståelse og diverse praktiske ting for at hjælpe med en god integration. Arbejdet er frivilligt og ulønnet og man bestemmer selv, hvor meget tid man vil bruge. Til gengæld for din indsats får du lejlighed til at møde mennesker fra andre kulturer og mulighed for hyggeligt samvær med andre frivillige.

Vi er allerede en del frivillige, som hjælper flygtninge med at blive integrerede i Ry området, men vi har brug for endnu flere. Vi mangler hjælp til nedenstående opgaver:

Dansk lektiehjælp til børn
Da der er startet en del nye flygtningebørn på Mølleskolen, søger vi flere lektiehjælpere. Det drejer sig typisk om et par timer om ugen, hvor barnet og lektiehjælperen er sammen og arbejder med lektier.
Det er især faget dansk vi hjælper med. Mange har svært ved at læse, skrive og ikke mindst at forstå det danske sprog. Her kan lektiehjælperen være til meget stor hjælp ved grundigt at forklare hvad der menes med forskellige ord og vendinger.

Matematik- og sprogstøtte til børn og voksne flygtninge
Hjælp vore flygtninge med matematik- og sprogtræning og hjælp med at forstå det danske samfund og den danske kultur

Lovkrav om børneattester til alt frivilligt arbejde
Lovgivningen kræver i dag, er der skal indhentes børneattester hos myndighederne hvert år. Det betyder, at alle frivillige giver Dansk Flygtninge Hjælp tilladelse til hvert år at indhente børneattest. Denne del af arbejdet foregår fra hovedkontoret i København under strenge krav til tavshedspligt.

 

Nye frivillige
Modtages og introduceres til frivilliggruppen 2. mandag i hver måned kl. 19 i Aktivitetshuset, Skanderborgvej 44.

Interesserede skal henvende sig til Jette Melchiorsen (61726852), E-mail: frivilliggruppen@gmail.com

Vi gennemfører kun mødet, hvis nogen har henvendt sig på forhånd.

 

Aftalen mellem den frivillige og frivilliggruppen/Frivillignet
Du kan se en kopi af aftalen her. Hvis du kigger her kan du se de forventninger Dansk Flygtningehjælp har til frivillige.

Frivilliggrupens vedtægter kan du se her
Service meddelelser:

Ejendomsservice på kommunens flygtninge ejendomme

 

Henvendelse til: Leif Eriksen ( afd. Leder Peter Sahl ) mellem kl. 07.00 og 10.00
på tlf. 5155 7749Computer udlån til flygtninge


image006


Flygtninge kan låne bærbare computere til brug for undervisning efter nærmere fastsatte regler.
Længevarende udlån til uddannelse kun til unge under 18 år
Reparation og vedligeholdelse er for lånernes egen regning.

Henvendelse om udlån og hjemtagning til:

Karl-Erik Jørgensen, Fjeldstedsvej 18, 8680 Ry - Tlf. 8689 1833 - E-mail: karl@privat.dk


Koordinationsgruppens møder og mødedagsorden.

image011

I Bestyrelsen sidder:

Carl Balle Petersen
- Gert Dahl Pedersen - Grethe Lykke Jørgensen
- Jette Melchiorsen - Trine Kusk Frandsen

Gruppen holder sine møder i klublokalerne, Skanderborgvej 44, 8680 Ry

Se tidspunktet for næste møde i den åbne dagsorden til næste bestyrelsensmøde her

Hjælp og rådgivning for frivillige og flygtninge:

Information og rådgivning fra Dansk Flygtningehjælp

 Her kan du få informationer og hjælp om lovgivning, rettigheder, forpligtigelser m.v. fra Dansk Flygtningehjæps hjemmeside. Tast her for online information.

Der er frivilligrådgivning i flere byer. Den nærmeste rådgivning er:

·  Frivilligrådgivningen Paludan Müllersvej 82, lokale P49 i Aarhus - åben alle mandage kl. 17 -19
Telefon 21 66 99 82: telefontid mandage-fredag: 15-18
E-mail:
dfh.aarhus@gmail.com

·  Der er åben rådgivning for flygtninge/indvandrere hver torsdag kl. 15.00 - 17.00 på Jobcenteret.
Bakkedraget 1, 8362 Hørning
Her kan du møde en medarbejder fra Jobcentrets integrationsgruppe og f.eks. få hjælp til gennemgang af post eller svar på generelle spørgsmål. 
Der er ikke tolk til stede.


Du kan altid henvende dig til en fra Koordinationsgruppen om assistance.Information om TRAUMER og TORTUROFRECa. 25 % af flygtningene i Danmark lider af svære traumer. Har nogen af dem du hjælper traumer,
kan Du få informationer om emnet på hjemmesiden fra Center for Traume og Toturoverlevere ( CETT )
www.traume.dk ( tast online her )

Du kan også henvende dig til en fra Koordinationsgruppen om assistance.

Fuldmagt for bisiddere m.v.Skal du være bisidder eller hjælpe en flygtning på anden vis, så er det en god hjælp for alle, hvis du først får en fuldmagt fra flygtningen.

Henvend dig venligst til frivilliggruppen for at få et forslag til en fuldmagt.Kursustilbud for frivillige:

KURSUS TILBUDDansk Flygtningehjælp arrangerer en del kurser forskellige steder i Danmark. Kurserne er gratis. Du kan se hvad der tilbydes og tilmelde dig direkte her:

Du kan tilmelde dig online ved at taste her !
Billeder fra integrationsaktiviteter:

image014

Tast her og se forskellige foto fra aktiviteter og sammenkomster.
 

Send en e-mail, hvis du vil vide mere !

Siden er sidst opdateret den den 27. november 2014